Vad är en fosforfälla?

Funderar du på vad en fosforfälla är för något? Vissa avloppsanläggningar har just en fosforfälla som är ett slags filter, som är där för att ge en ökad rening av ämnet fosfor. En sådan kan behövas installeras om du har en fastighet som är placerad inom en hög skyddsnivå för miljöskyddet. Ofta så är en fosforfälla ett komplement till att ha en tät markbädd. I vissa minireningsverk så finns det också fosforfällor. När du ska välja avloppslösning så har du flera alternativ. Du bör basera valet på markförhållandet samt vad det finns för krav från kommunen i just ditt område. Om du behöver hjälp med att hitta rätt avloppsrening, så kan du vända dig till Watersystems.

Smart med fosforfällor

Om du ska ha ett enskilt avlopp så finns det olika tekniklösningar att välja mellan. Du kan ha ett minireningsverk, en sluten tank kombinerad med BDT-rening eller en slamavskiljare med efterföljande infiltration/markbädd. Ett mycket bra alternativ är just ett minireningsverk. Dess reningsförmåga är överlägsen. Hos Watersystems finns det en modell som är riktigt bra. De har även andra lösningar som du kan välja. De har ett komplett sortiment av produkter för enskilt avlopp. De hjälper dig er än gärna med att ta fram rätt lösning som passar dig och din fastighet, oavsett skyddsnivå. Genom att du väljer rätt sorts avloppslösning så kan du dels spara pengar dels spara på miljön. Om du vill veta mer om vad det finns för olika alternativ inom att rena ditt avlopp, besök då deras hemsida. Du kan även kontakta dem så kan de berätta mer om vad de har att erbjuda för produkter.